Naszym marzeniem
jest aby każda mama w Polsce miała
jak największe szanse na
powodzenie w karmieniu piersią

.

Badania przeprowadzone przez Centrum Nauki o Laktacji w 2018 roku* pokazują, że aż 57% dzieci jest dokarmianych mlekiem modyfikowanym w szpitalu! Zaledwie 37% niemowląt jest w pierwszych dobach karmionych wyłącznie piersią lub mlekiem odciąganym.

Te dane pokazują jak bardzo trudna potrafi być inicjacja karmienia piersią. Istnieje jednak sposób, by jedną prostą i bezkosztową zmianą w postępowaniu po porodzie pomóc mamom w całej Polsce. Naszą propozycją jest zmiana sposobu myślenia o początkach karmienia.

Zdrowy noworodek może samodzielnie przystawić się do piersi! Pozwólmy mu wykorzystać jego wrodzone kompetencje i zwiększmy jego szanse na łagodną inicjację karmienia piersią.

W listopadzie 2019 roku, postanowiłyśmy zrealizować nasze marzenia! Założyłyśmy Fundację, której celem jest wprowadzenie do Standardów Opieki Okołoporodowej możliwość inicjacji karmienia piersią poprzez breast crawl.

Naszą misją jest działalność badawczo-medyczna wspierająca karmienie piersią przez kobiety w Polsce, szczególnie w zakresie upowszechniania wiedzy o zjawisku “breast crawl” oraz zalet karmienia piersią w pozycji odchylonej naturalnej.

Proponujemy zastosowanie polskich terminów: samoprzystawienie oraz instynktowne pełzanie do piersi dla określenia “breast crawl”, aby było one bardziej zrozumiałe dla tych mam, które nie miały do tej pory styczności z tym zjawiskiem.

Mamy nadzieję, że fundacja znacząco wzbogaci w Polsce wiedzę mam na temat naturalnego karmienia piersią.

Agnieszka Mińko, Aleksandra Piotrowska

*Raport: „Czy Polska jest krajem przyjaznym matce karmiącej i jej dziecku?”, Centrum Nauki o Laktacji, 2018 r.