Jakie korzyści dla dziecka niesie ze sobą Breast Crawl?

Breast Crawl jest fizjologicznym odruchem i naturalnym sposobem na zainicjowanie karmienia piersią. Zwiększa szanse na osiągnięcie sukcesu laktacyjnego. Przyczynia się do łatwiejszego karmienia w późniejszym okresie. Wpływa na zwiększenie poziomu oksytocyny u mamy. Zalety tego zjawiska są niezliczone. Do tej pory poruszałyśmy głównie temat korzyści z Breast Crawlu dla mam. 

Jakie jednak korzyści z samoprzystawienia ma sam noworodek?

Podczas Breast Crawlu realizowany jest bezpośredni kontakt skóra do skóry, a to właśnie z niego wynikają największe korzyści dla Maluszka!

Ciepło od mamy dla dziecka

W 1992 roku przeprowadzono badania, podczas których porównano temperaturę ciała noworodków w dwóch grupach. Do pierwszej należały noworodki, u których wystąpił kontakt skóra do skóry w pozycji odchylonej. Do drugiej: noworodki, które przez pierwsze parę godzin po porodzie leżały w łóżeczkach. Odkryto, że w pierwszym przypadku większość noworodków miała lepszą temperaturę ciała niż noworodki z drugiej grupy, które w większości miały za niską temperaturę.

Wniosek nasuwa się jeden – mama jest źródłem ciepła dla noworodka. Z ewolucyjnego punktu widzenia ciało matki musiało być jedynym niezawodnym źródłem ciepła dla noworodków.

Odkrycia te byłyby szczególnie cenne w krajach rozwijających się, w których odnotowano wysoką częstość hipotermii noworodków i związaną z nią zwiększoną zachorowalnością i umieralnością.

Komfort

Przejście z życia w brzuchu mamy do tego na zewnątrz, ułatwiają różne bodźce sensoryczne, których doświadcza noworodek podczas samoprzystawienia.

W pozycji do Breast Crawlu dziecko może doświadczyć odczuć podobnych do tych, które czuło podczas ostatnich kilku tygodni życia w łonie mamy. Bardzo prawdopodobnym jest, że te cechy – odruch pełzania noworodka, znacznie rzadszy płacz kiedy dziecko jest blisko mamy, a także zdolności grzewcze piersi mamy, to cechy nabyte, które ewoluowały, aby pomóc zachować życie noworodka.

Wielu badaczy porównywało płacz dzieci pełzających do piersi z tymi, które leżały obok mamy w łóżeczku podczas pierwszych 90 minut po urodzeniu. Podczas wszystkich okresów obserwacji noworodki leżące w łóżeczkach płakały znacznie dłużej niż noworodki leżące na brzuchu mamy.

W podobnym badaniu obiektywnie oceniono różnice w płaczu w zależności od sposobu opieki nad noworodkami przez pierwsze 90 minut po urodzeniu. Wyróżniono 3 sposoby opieki:

Kontakt skóra do skóry (Breast Crawl): 90 min
Leżenie w łóżeczku obok mamy: 90 min
Leżenie w łóżeczku obok mamy przez pierwsze 45 minut, a później kontakt skóra do skóry (Breast Crawl) przez kolejne 45 minut.

Autorzy potwierdzają, że najlepszą pozycją dla zdrowego, urodzonego w terminie noworodka jest bliski kontakt cielesny z mamą.

Poprawność przystawienia

Według innych badań, nieprzerwany kontakt z mamą i brak sedacji niemowlęcia za pomocą środków przeciwbólowych podawanych mamie podczas porodu to dwa kluczowe czynniki warunkujące pomyślne rozpoczęcie karmienia piersią.

Z siedemnastu noworodków położonych w pozycji do Breast Crawlu i mających nieprzerwany kontakt skóra do skóry z matką przez 1 godzinę, szesnaście przystawiło się prawidłowo. Piętnastu noworodkom z innej grupy przerwano kontakt po około 20 minutach po to, aby je zważyć i zmierzyć. Po około 20 minutach zostały zwrócone matce. Tylko 7 dzieci w tej grupie przystawiło się prawidłowo.

Umożliwienie nowonarodzonemu dziecku nieprzerwanego kontaktu skóra do skóry z mamą (dziecko leży brzuszkiem na brzuchu mamy) jest istotne dla poprawnej inicjacji karmienia piersią. 

Kontakt skóra do skóry jest często realizowany w szpitalach w pozycji bocznej. Wtedy jednak dziecko nie ma możliwości wykorzystać swoich wrodzonych odruchów aby prawidłowo przystawić się do piersi. Dlatego najlepiej umożliwiać mamie i dziecku kontakt skóra do skóry w pozycji odchylonej na plecach, w której Maleństwo leży brzuchem na brzuchu mamy.

Breast Crawl niesie za sobą mnóstwo prozdrowotnych korzyści zarówno dla mamy, jak i dla dziecka. Jeśli chcecie usłyszeć więcej o Breast Crawlu, koniecznie zajrzyjcie na nasz kanał na Youtube 😊

Tekst opracowano na postawie badań:

“Effect of delivery room routines on success of first breast-feed”, Righard i Alade (1990)
“Temperature, metabolic adaptation and crying in healthy full-term newborns cared for skin-to-skin or in a cot“, Christensson i inni (1992)
“Separation distress call in the human neonate in the absence of maternal body contact”, Christensson i inni (1995)
Klaus i Kennel (2001)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *